Hulp en advies bij de aanvraag van een vergunning

Voor een groot aantal activiteiten die invloed hebben op uw omgeving, heeft u een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming of een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten, verplaatsen of uitbreiden, of als u een woning wilt (ver)bouwen. Een vergunning aanvragen is niet altijd eenvoudig. U moet aan veel verschillende regels voldoen. Hulp en advies van de experts van Pietersma & Spoelstra bieden uitkomst voor u.

Vergunningen voor andere activiteiten

Bij het aanvragen moet u aantonen dat u aan regels voldoet met betrekking tot de betreffende vergunning. Bij bouwen en oprichten moet bijvoorbeeld worden gedacht aan brandveiligheid, geluid, geur, stof of ammoniak. Vaak moet u daarbij berekeningen of onderzoeken aanleveren. Wij kunnen deze zaken voor u verzorgen!

Neem contact met ons op

Particuliere vergunningen

Gaat u als particulier (ver)bouwen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Hierin neemt de gemeente ook de vergunning voor sloopwerkzaamheden, bomen kappen of de aanleg van een nieuwe uitrit op. Heeft u vragen of wilt u advies?

Watervergunning

Vaak grijpen fysieke bouwprojecten in op de waterhuishouding. Ofwel watergangen moeten worden gedempt, of deze moeten juist worden gegraven. Ook dient wateroppervlakte te worden gecompenseerd bij toename van het bebouwde oppervlak, of extra verharding van het perceel. Een watervergunning van het Waterschap is dan vereist.

Omgevingsvergunning voor bedrijven

Gaat u een bedrijf starten of uitbreiden? Dan heeft u een  omgevings-vergunning nodig. Voor de verlening daarvan beoordeelt de gemeente uw bouwplan en de effecten op het milieu. 

Bouwen

Elke gemeente hanteert richtlijnen voor verbouwingen en nieuwbouw. Uw plan moet voldoen aan de normen van het  Bouwbesluit, woningwet en welstandeisen. en de welstand. Daarover leest u meer informatie op de pagina Bouwen.

Milieu

Heeft u al een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu, of nog een (oude) milieuvergunning? Het is mogelijk dat deze vergunning moet worden aangepast vanwege de veranderingen in uw bedrijf.

Heeft uw bedrijf geen vergunning voor het milieudeel, maar heeft u in het verleden een melding bij de gemeente gedaan? Dan valt uw onderneming onder de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit. U heeft dan geen vergunningplicht, maar de bedrijfsactiviteiten moet u wel aan de gemeente melden. Daarvoor moet u voldoen aan standaard voorschriften. Veranderingen in uw bedrijf kunnen ertoe leiden dat uw bedrijf vergunningplichtig wordt. Lees hier meer informatie.

Omgevingsvergunning aanvragen in de provincie Friesland? Lees hier meer informatie.

Bel of mail ons

Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs
De Sannen 28
9289 HK Drogeham 


LET OP : Postbus vervalt per 1 februari 2020

Postbus 31
9289 ZH Drogeham


KvK

1089736

Telefoon 
0512 36 99 00

Fax

0512 36 99 01

E-mail 
info@psrom.nl


Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.