Advies van Pietersma & Spoelstra bij ruimtelijke plannen

Mag u als ondernemer een woning bij uw bedrijf bouwen? Hoeveel stallen met welke oppervlakte mag u als boer bouwen en mag u uw bedrijf in milieucategorie 4 op het bedrijventerrein vestigen? Maak gebruik van de deskundigheid van Pietersma & Spoelstra.

De invloed van het bestemmingsplan/omgevingsplan op ruimtelijke ordening

Onze adviseurs hebben de benodigde kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en alle regelgeving die daarmee te maken heeft. Wij verzorgen ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplanherzieningen eventueel in combinatie met de omgevingsvergunning

Schakel onze hulp in

Pietersma & Spoelstra helpt bij ruimtelijke onderbouwing

In een ruimtelijke onderbouwing beschrijven we waarom uw (bouw)plan aanvaardbaar is. Wat de gevolgen zijn voor de omgeving. We nemen bijvoorbeeld in ogenschouw of het een plek is waar beschermde vogels of andere dieren leven. We bekijken of er kans is op hinder door geur, geluid of stof. Of er waardevolle archeologische resten in de grond zitten. En we toetsen of uw (bouw)plan binnen het beleid van de provincie of gemeente past. Soms zijn afzonderlijke onderzoeken noodzakelijk.

Schakel de juridische hulp van Pietersma & Spoelstra in als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning door de provincie Friesland is geweigerd.

Planschade voorkomen of laten vergoeden

Planschade is waardevermindering van onroerende zaken of inkomstenderving als gevolg van een wijziging in het bestemmingsplan. Heeft u (bouw)plannen waarvoor zo’n wijziging nodig is? Dan vraagt de gemeente u om garant te staan voor mogelijke schade. Daarvoor sluit u een planschadeovereenkomst met de gemeente. Wilt u vooraf weten welke risico’s u loopt? Met een planschaderisico-analyse bepalen we hoe groot de kans op planschade is.

Ook als u zelf planschade lijdt, zijn wij u van dienst. We dienen in dat geval een planschadeclaim bij de gemeente in. Die zal laten onderzoeken of er sprake is van planschade en hoe groot die is. Wij kunnen een planschadeonderzoek voor u verzorgen, maar ook het planschaderapport voor u beoordelen. Bent u het niet eens met het planschadebedrag dat de gemeente u wil vergoeden? Dan bieden wij u juridische ondersteuning.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs
De Sannen 28
9289 HK Drogeham 


LET OP : Postbus vervalt per 1 februari 2020

Postbus 31
9289 ZH Drogeham


KvK

1089736

Telefoon 
0512 36 99 00

Fax

0512 36 99 01

E-mail 
info@psrom.nl


Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.