Advies van Pietersma & Spoelstra bij milieuvraagstukken

Milieuregels hebben als doel hinder, overlast en vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Er bestaan veel regels voor verschillende onderwerpen. Denk aan hinder door geluid of geur. Vervuiling van de bodem of water door ammoniak en stikstof. En regels voor belangrijke thema’s als veiligheid en luchtkwaliteit. Doe als particulier of bedrijf een beroep op Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs in Drogeham. We helpen u met vergunningaanvragen en milieuonderzoeken.

Pietersma & Spoelstra stelt milieurapportages op

Op de pagina Onderzoeken vindt u een overzicht van onze werkzaamheden in dit veld. Staat wat u zoekt er niet bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, misschien kunnen we toch iets voor u betekenen.

Neem contact met ons op

Milieumanagementsystemen voor bedrijven

Met behulp van een milieumanagementsysteem zorgt u er op een systematische manier voor dat uw bedrijf de milieuwet- en regelgeving naleeft. U realiseert zo ook uw eigen milieubeleid. Met het managementsysteem laat u aan bijvoorbeeld overheden, klanten en omwonenden zien dat uw organisatie serieuze aandacht besteedt aan de milieueffecten van uw bedrijfsvoering op de omgeving. Wilt u meer informatie over het opzetten van een milieumanagementsysteem? Of heeft u vragen over dit thema?

Grote kans dat een Groningse veehouder een natuurbeschermingsvergunning moet aanvragen.

Alles over de milieueffectenrapportage

Sommige bedrijfsactiviteiten hebben nadelige gevolgen voor het milieu. Daarvoor is wettelijk bepaald dat zij pas mogen worden uitgevoerd nadat een milieueffectrapport (MER) is opgesteld. De overheid betrekt deze milieugevolgen bij de verlening van een omgevingsvergunning / bestemmingsplan / omgevingsplan.

Voor andere activiteiten geldt een zogenaamde MER-beoordelingsplicht. Dat betekent dat moet worden aangetoond dat dergelijke activiteiten geen nadelige gevolgen voor het milieu hebben en er dus geen MER hoeft te worden opgesteld.

Wij verzorgen zowel MER-beoordelingsnotities als MER-rapportages. Vaak maken we daarbij gebruik van belangrijke gegevens uit de diverse berekeningen, zoals beschreven op de pagina Onderzoeken. Heeft u vragen?

Stel ze aan ons

Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs
De Sannen 28
9289 HK Drogeham 


LET OP : Postbus vervalt per 1 februari 2020

Postbus 31
9289 ZH Drogeham


KvK

1089736

Telefoon 
0512 36 99 00

Fax

0512 36 99 01

E-mail 
info@psrom.nl


Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.