Pietersma & Spoelstra, specialisten in omgevingsrecht

U heeft een vergunning aangevraagd voor bouwplannen die in strijd zijn met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Nu vraagt u zich af of uw plan juridisch haalbaar is. Of er is in uw omgeving gebouwd waardoor uw woning in waarde is gedaald. U lijdt dus planschade. Pietersma & Spoelstra in Drogeham voorziet u in deze en in tal van andere zaken graag van juridisch advies. 

Overleg is de eerste juridische stap

Bij een dreigend conflict met omwonenden, is overleg de eerste stap naar een oplossing. Uitleg over het hoe en waarom van uw plannen werkt vaak al verhelderend. Een onderzoek kan uitwijzen hoe u rekening kunt houden met de belangen van de andere partij. Dat opent de weg naar een acceptabele situatie voor beide partijen.

Maak een afspraak

Maak gebruik van conflictbemiddeling door Pietersma & Spoelstra

Conflictbemiddeling. U gaat samen met de andere partij op zoek naar een oplossing voor het bestuursrechtelijke probleem onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Het is van belang dat beide partijen vertrouwen hebben in de conflictbemiddelaar.

Schakel de juridische hulp van Pietersma & Spoelstra in als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning door de provincie Friesland is geweigerd.

Deelname aan conflictbemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zowel u als de tegenpartij moet welwillend aan een oplossing werken. Iedereen die bij de bemiddelingssessie aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken worden uiteindelijk in een overeenkomst vastgelegd. Biedt conflictbemiddeling mogelijk een oplossing voor uw conflict?

Lobby

Soms komt het voor dat ambtenaren niet zijn te overtuigen van uw plannen. Normaliter stranden uw plannen dan. Wij stoppen dan echter niet. Overleg met wethouders, college, raad of raadsfracties biedt vaak uitkomst.

Rechtsbijstand van Pietersma & Spoelstra

Als overleg of mediation niet tot het gewenste resultaat leidt, of overleg met bestuurders de weg voor vergunningverlening niet vrij maakt, is een juridische procedure onvermijdelijk. Versterk uw positie met rechtsbijstand van onze juristen.

U kunt ons op meerdere momenten inschakelen. Een voorbeeld: uw aanvraag van een omgevingsvergunning wordt geweigerd. We tekenen dan bezwaar aan tegen dat besluit bij de gemeente. Wordt het bezwaar niet gehonoreerd, dan is in beroep gaan bij de Rechtbank een mogelijkheid. Na een nadelige uitspraak is hoger beroep bij de Raad van State in Den Haag nog een optie. Tegen bepaalde ruimtelijke plannen kunt u rechtstreeks in beroep gaan bij de Raad van State. U kunt ons ook machtigen om uw belangen te behartigen en om u in gerechtelijke procedures te vertegenwoordigen.

Maak een afspraak

Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs
De Sannen 28
9289 HK Drogeham 


LET OP : Postbus vervalt per 1 februari 2020

Postbus 31
9289 ZH Drogeham


KvK

1089736

Telefoon 
0512 36 99 00

Fax

0512 36 99 01

E-mail 
info@psrom.nl


Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.