Vergunningen | advies omgevingsvergunning | Ruimtelijke ordening

pietersma & spoelstra

ruimtelijke ordening en milieuadviseurs

Zoek
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van
9:00 tot 17:00 uur
0512-369900.
info@psrom.nl

Bezoekadres: De Sânnen 28 9289 HK Drogeham

Vergunningen

thumbnail-vergunningen

Voor een groot aantal zaken die invloed hebben op uw omgeving is een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of uitbreiden, als u een woning wilt (ver)bouwen, maar ook als u veehouder bent en meer dieren wilt gaan houden in de nabijheid van een natuurgebied. Ook voor zaken als slopen, het dempen van sloten, het aanleggen van een nieuwe in-/uitrit, het kappen van bomen of plaatsen van een erfafscheiding hebt u in de meeste gevallen een vergunning nodig. Soms zijn er zelfs meerdere vergunningen nodig.

Het aanvragen van een vergunning is niet altijd eenvoudig. Om een vergunning te krijgen zult u aan veel verschillende regels moeten voldoen. Regels die te maken hebben met bouwen, brandveiligheid, geluid, geur, stof, ammoniak, e.d. Bij het aanvragen moet u aantonen dat u aan al deze regels kunt voldoen. Vaak moet u daarbij berekeningen en/of onderzoeken bij de aanvraag aanleveren.

De meest voorkomende vergunning is de omgevingsvergunning. Daarnaast kunnen bedrijven te maken krijgen met een waterwetvergunning. Een natuurbeschermingswetvergunning kan nodig zijn als uw bedrijf ammoniak uitstoot en gevestigd is in de nabijheid van een natuurgebied.

Wilt u een vergunning aanvragen en hebt u onze hulp of advies daarbij nodig, klik dan op een van de producten in de rechterbalk.

Producten

  • Natuurbeschermingsvergunning

    Als veehouder hebt u te maken met ammoniakemissie van uit uw stallen. Of…

    Lees meer »
  • Omgevingsvergunning

    Omgevingsvergunning informatie Bedrijven Bedrijven die starten of willen uitbreiden hebben vaak omgevingsvergunning nodig als…

    Lees meer »