pietersma & spoelstra

ruimtelijke ordening en milieuadviseurs

Zoek
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van
9:00 tot 17:00 uur
0512-369900.
info@psrom.nl

Bezoekadres: De Sânnen 28 9289 HK Drogeham

Juridisch advies

thumbnail-juridisch-advies

Ons bureau kan u in tal van zaken van juridisch advies voorzien. Onze juristen zijn gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hier valt onder andere de Natuurbeschermingswetvergunning onder. Als u een juridisch probleem hebt in de vergunningensfeer, kunnen wij u daarin juridisch ondersteunen. Dat kan zich voordoen als u zelf een vergunning wilt aanvragen voor bepaalde plannen die bijvoorbeeld in strijd zijn met de Natuurbeschermingswetvergunning en zich afvraagt of dit juridisch haalbaar is. Of als er in uw omgeving is gebouwd waardoor u (plan)schade lijdt, omdat uw woning in waarde is gedaald.

Ook in geval van conflicten tussen u en uw buren over andere (privaatrechtelijke) zaken, zoals huur, het niet nakomen van overeenkomsten, of ruzie over het plaatsen van een erfscheiding, kunnen we u adviseren en in rechte bijstaan.

Producten

 • Fosfaatreductieplan 2017

  Vee afvoeren of geldsom betalen Op 1 maart van dit jaar is de…

  Lees meer »
 • Rechtsbijstand

  Rechtsbijstand is hulp bij juridische zaken Als overleg en/of mediation niet tot het…

  Lees meer »
 • Conflictbemiddeling

  Conflictbemiddeling informatie Is er sprake van een (dreigend) conflict, dan kunnen wij voor…

  Lees meer »