pietersma & spoelstra

ruimtelijke ordening en milieuadviseurs

Zoek
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van
9:00 tot 17:00 uur
0512-369900.
info@psrom.nl

Bezoekadres: De Sânnen 28 9289 HK Drogeham

Bouwen

thumbnail-bouwen

Als u wilt (ver)bouwen en daarvoor een omgevingsvergunning aanvraagt, zal uw bouwplan moeten voldoen aan diverse normen, zoals op het gebied van:

Bouwbesluit

In het bouwbesluit zijn normen opgenomen voor onder meer brandveiligheid, daglichttoetreding, ventilatie, riolering, e.d. waaraan uw bouwplan moet voldoen. Daarnaast zult u moeten aantonen dat de constructie van het bouwwerk voldoende draagkracht heeft.

Op de bouwtekeningen zullen deze aspecten worden aangegeven. Voor de constructie zult u afzonderlijke sterkteberekeningen moeten laten opstellen.

Welstand

Uw bouwplan moet niet alleen bouwtechnisch goed in elkaar steken, maar het bouwwerk zal ook qua uiterlijk en vorm moeten passen binnen de omgeving waar het wordt gebouwd. Bij het ontwikkelen van een bouwplan zal ook hier rekening mee moeten worden gehouden.

Uw bouwplan wordt door de gemeente meestal voorgelegd aan een welstandscommissie. Deze commissie bepaalt of uw bouwplan welstandshalve binnen de omgeving past. Zij brengt een welstandsadvies uit aan de gemeente. Dit advies bepaalt mede of u een omgevingsvergunning voor uw bouwplan kunt krijgen. U krijgt in de meeste gevallen de gelegenheid om uw bouwplan aan deze commissie toe te lichten.

Wij kunnen zowel het bouwkundig tekenwerk, als het opstellen van constructie-berekeningen leveren. Het tekenwerk wordt op digitale wijze vervaardigd en voldoet aan de daarvoor geldende (wettelijke) eisen. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij het overleg met de welstandscommissie over uw bouwplan.

Producten

  • Tekenwerk

    Tekenwerk informatie Bij uw aanvraag bouwvergunning moet een bouwtekening van uw bedrijf (uw…

    Lees meer »