pietersma & spoelstra

ruimtelijke ordening en milieuadviseurs

Zoek
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van
9:00 tot 17:00 uur
0512-369900.
info@psrom.nl

Bezoekadres: De Sânnen 28 9289 HK Drogeham

Ruimte zoeken en vinden

Fosfaat

Binnen de melkveehouderij blijft de fosfaatproblematiek de gemoederen behoorlijk bezighouden. Het fosfaatreductieplan dwingt veel melkveehouders vee af te voeren of (hoge) geldsommen te betalen. Heeft u daarbij advies nodig? Lees dan verder onder juridisch advies wat wij voor u kunnen doen!!

Als u plannen heeft en wilt uitvoeren, heeft u in veel gevallen daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt uitbreiden of een woning wilt laten (ver)bouwen. Meestal heeft u dan een vergunning nodig voor een bepaalde ruimte. Bij het aanvragen daarvan komt u in aanraking met een scala aan regels en wetten. Regels in verband met bouwen, milieu, isolatie, brandveiligheid, ruimte, welstand, e.d. Voor veel mensen een doolhof, waarin je snel de weg kwijt raakt.
Wij helpen u graag uw weg te vinden, zodat u uw plannen zo snel mogelijk kunt gaan uitvoeren.

Maar ook bij vele andere zaken die met uw omgeving te maken hebben, kunnen wij u van dienst zijn. Hier onder treft u een overzicht van onze producten aan:

 • Omgevingsvergunning (voor bouwen en/of milieu)
 • Melding Activiteitenbesluit
 • Milieuonderzoeken (voor geur, geluid, stof, ammoniak/stikstof)
 • Mer(beoordelings)rapportages
 • Milieumanagementsysteem
 • Natuurbeschermingsvergunning
 • Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen
 • Advisering bij planschade
 • Planschaderisico-analyses
 • Bouw- en/of constructieberekeningen
 • Juridisch advies en/of rechtsbijstand

Lees in Producten & diensten wat wij voor u kunnen doen.