pietersma & spoelstra

ruimtelijke ordening en milieuadviseurs

Zoek
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van
9:00 tot 17:00 uur
0512-369900.
info@psrom.nl

Bezoekadres: De Sânnen 28 9289 HK Drogeham

Fosfaatreductieplan 2017

Vee afvoeren of geldsom betalen

Op 1 maart van dit jaar is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking getreden. Om de fosfaatproductie binnen de melkveesector eind van dit jaar onder het fosfaatplafond te krijgen, moeten melkveehouders hun veestapel inkrimpen tot het niveau van 2 juli 2015. Zo niet, dan moet de rest van het jaar per periode van 2 maanden voor ieder rund dat te veel wordt gehouden een geldsom worden betaald. Inmiddels zijn de beschikkingen voor de periode 1 en 2 door de zuivelfabrikanten verstuurd. De beschikking voor periode 3 (juli-augustus) zit er aan te komen. Die van periode 4 en 5 volgen later dit jaar.

 

Bezwaar tegen opgelegde geldsom

Hebt u een geldsom opgelegd gekregen en is dit volgens u onterecht? Dan kunt u binnen 6 weken hiertegen bezwaar maken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vindt u dit lastig om zelf te doen, neem dan contact met één van onze adviseurs op om dit voor u te regelen.

 

Kort gedingen

Meerdere melkveehouders hebben kort gedingen aangespannen tegen de Staat met als eis: buiten werking stellen van de Regeling voor hun bedrijven. De rechtbank Den Haag heeft in mei en augustus uitspraak gedaan. De Regeling fosfaatreductieplan moet buiten werking moet worden gesteld voor melkveehouders die:

 • kunnen aantonen dat zij vóór 2 juli 2015 onomkeerbare investeringen hebben gedaan en daarvoor onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan voor de uitbreiding van hun grondgebonden melkveebedrijf en,
 • zijn gegroeid overeenkomstig de Wet verantwoorde groei melkveehouderij.

 

Lichte toets

Valt uw bedrijf ook in deze categorie, dan kunt u een zogenaamde ‘lichte toets’ laten doen. U kunt een verzoek bij RVO indienen om de Regeling ook voor uw bedrijf buiten werking te laten stellen. Wij kunnen de lichte toets voor u aanvragen.

 

Hebt u (zelf) al een lichte toets laten uitvoeren door RVO en is uw verzoek afgewezen, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat moet binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing op het verzoek. In dat geval kunnen wij samen met u bekijken of het aantekenen van bezwaar zinvol is en zo ja, dit voor u verzorgen.

 

Wet fosfaatrechten: 1 januari 2018

 

Volgend jaar treedt deze wet in werking en mag u alleen nog vee houden als u daarvoor fosfaatrechten hebt. Die rechten worden gebaseerd op het aantal stuks melkvee dat u op

2 juli 2015 hebt gehouden. Maar ook het gemiddeld aantal stuks melkvee in 2015, de melkproductie in 2015 en uw fosfaatruimte spelen een rol.
Ingeval er sprake is van buitengewone omstandigheden waardoor u op 2 juli 2015 minder dieren had, kunt u mogelijk beroep doen op een knelgevallenregeling. Naar verwachting kunt u zich hiervoor in het najaar bij RVO aanmelden. Hebt u hulp nodig bij uw aanmelding, wij adviseren u graag.

Producten

 • Fosfaatreductieplan 2017

  Vee afvoeren of geldsom betalen Op 1 maart van dit jaar is de…

  Lees meer »
 • Rechtsbijstand

  Rechtsbijstand is hulp bij juridische zaken Als overleg en/of mediation niet tot het…

  Lees meer »
 • Conflictbemiddeling

  Conflictbemiddeling informatie Is er sprake van een (dreigend) conflict, dan kunnen wij voor…

  Lees meer »