Fosfaatreductieplan 2017 | Pietersma & Spoelstra Advies | Omgevingsvergunning

pietersma & spoelstra

ruimtelijke ordening en milieuadviseurs

Zoek
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van
9:00 tot 17:00 uur
0512-369900.
info@psrom.nl

Bezoekadres: De Sânnen 28 9289 HK Drogeham

Fosfaatreductieplan 2017

Vee afvoeren of geldsom betalen

Op 1 maart van dit jaar is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking getreden. Om de fosfaatproductie binnen de melkveesector eind van dit jaar onder het fosfaatplafond te krijgen, moeten melkveehouders hun veestapel inkrimpen tot het niveau van 2 juli 2015. Zo niet, dan moet de rest van het jaar per periode van 2 maanden voor ieder rund dat te veel wordt gehouden een geldsom worden betaald.

Uitspraak gerechtshof Den Haag in hoger beroep
(31 oktober 2017)

Meerdere melkveehouders hebben kort gedingen aangespannen tegen de Staat met als eis: buiten werking stellen van de Regeling voor hun bedrijven. De rechtbank Den Haag heeft in mei en augustus hier in uitspraak gedaan en bepaald dat de fosfaatreductieregeling buiten werking moet worden gesteld voor melkveehouders die:

 • kunnen aantonen dat zij vóór 2 juli 2015 onomkeerbare investeringen hebben gedaan en daarvoor onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan voor de uitbreiding van hun grondgebonden melkveebedrijf en,
 • zijn gegroeid overeenkomstig de Wet verantwoorde groei melkveehouderij.

Naar aanleiding van de vonnissen hebben veel boeren RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) via de zogenaamde ‘lichte toets’ gevraagd om hen als een gelijk geval te behandelen en de regeling ook voor hun bedrijf buiten werking te stellen. Bij toekenning daarvan werden door RVO eerder opgelegde geldsommen ingetrokken.

Door de uitspraak van het gerechtshof herleeft de fosfaatreductieregeling weer voor deze bedrijven en moeten zij alsnog de eerder opgelegde geldsommen gaan betalen. Bedrijven die een zogenaamde ‘lichte toets’ bij RVO hebben ingediend en tot nu toe nog geen antwoord hebben gekregen, kunnen op een afwijzing rekenen.

Bezwaar tegen opgelegde geldsom

U kunt nog wel bezwaar aantekenen tegen de geldsommen voor de perioden 3 (juli/augustus), 4 (september/oktober) en 5 (november/december). Hebt u een geldsom opgelegd gekregen en is dit volgens u onterecht? Dan kunt u binnen 6 weken hiertegen bezwaar maken bij RVO. Vindt u dit lastig om zelf te doen, neem dan contact met één van onze adviseurs op om dit voor u te regelen.

Let op: voor de meeste bedrijven kan voor periode 3 tot uiterlijk vrijdag 3 november a.s. een bezwaarschrift worden ingediend!

Wet fosfaatrechten: 1 januari 2018

Volgend jaar treedt deze wet in werking en mag u alleen nog vee houden als u daarvoor fosfaatrechten hebt. Die rechten worden gebaseerd op het aantal stuks melkvee dat u op 2 juli 2015 hebt gehouden. Maar ook het gemiddeld aantal stuks melkvee in 2015, de melkproductie in 2015 en uw fosfaatruimte spelen een rol.
Ingeval er sprake is van buitengewone omstandigheden waardoor u op 2 juli 2015 minder dieren had, kunt u mogelijk beroep doen op een knelgevallenregeling. Naar verwachting kunt u zich hiervoor in het najaar bij RVO aanmelden. Hebt u hulp nodig bij uw aanmelding, wij adviseren u graag.

Producten

 • Fosfaatreductieplan 2017

  Vee afvoeren of geldsom betalen Op 1 maart van dit jaar is de…

  Lees meer »
 • Rechtsbijstand

  Rechtsbijstand is hulp bij juridische zaken Als overleg en/of mediation niet tot het…

  Lees meer »
 • Conflictbemiddeling

  Conflictbemiddeling informatie Is er sprake van een (dreigend) conflict, dan kunnen wij voor…

  Lees meer »