pietersma & spoelstra

ruimtelijke ordening en milieuadviseurs

Zoek
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van
9:00 tot 17:00 uur
0512-369900.
info@psrom.nl

Bezoekadres: De Sânnen 28 9289 HK Drogeham

Over Pietersma & Spoelstra

Wie zijn Pietersma & Spoelstra?

Pietersma & Spoelstra is een adviesbureau op o.a. het gebied van omgevingsvergunningen, ruimtelijke ordening & milieu, fosfaatrechten en de natuurbeschermingsvergunning. Ons bureau is gespecialiseerd in vraagstukken die met de fysieke leefomgeving te maken hebben.

Wij adviseren ondernemers en particulieren bij het verwezenlijken van hun plannen en projecten. Ons bureau bestaat uit een team van zeven professionals. Ieder met hun eigen deskundigheid op het gebied van het omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, milieu, omgevingsvergunningen, de Natuurbeschermingsvergunning en andere omgevingsaspecten. Behalve deze vakspecialismen, hebben we binnen ons team ook expertise op het gebied van rechtsbijstandsverlening en mediation.

Ons kantoor is gevestigd  aan De Sânnen 28 in Drogeham (Fryslân).

Wie kunnen we van dienst zijn?

 • Bent u ondernemer en hebt u een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van uw bedrijf nodig?
 • Bent u agrariër en wilt u weten of u een Natuurbeschermingsvergunning nodig heeft?
 • Wilt u bouwen en hebt u een omgevingsvergunning nodig?
 • Belemmert de bouw van een woning van derden u in uw bedrijfsvoering?
 • Bent u het oneens met de bouwplannen van uw buren en wilt u bezwaar aantekenen?
 • Wilt u reageren op een nieuw bestemmingsplan waarin uw perceel is opgenomen?
 • Daalt uw woning in waarde door een nieuw bestemmingsplan dat de gemeente heeft vastgesteld?
 • Hebt u plannen waarvoor een bestemmingsplan moet worden opgesteld?
 • Hebt u een conflict met uw buren over het plaatsen van een schutting?

Dit is slechts een greep uit de zaken waarin wij u van advies kunnen voorzien.

Leest u verder onder Producten en Diensten, waarin al onze werkzaamheden die wij u kunnen bieden staan beschreven.

 Waar staan we voor?

 • Uw aanvraag moet aan allerlei regels voldoen. De informatie die u bij uw aanvraag moet aanleveren, is voor veel mensen onbekend terrein. Zaken waar u als particulier of ondernemer niet dagelijks mee van doen heeft. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is daarom vaak een lastig en ingewikkeld karwei.
 • Als dit ook voor u geldt of u wilt geen tijd aan dit soort zaken besteden, bieden wij u graag een helpende hand. Dat kan door u het gehele proces van aanvraag tot omgevingsvergunning uit handen te nemen. Maar u kunt er ook voor kiezen om ons een deel van dit proces te laten verzorgen en bepaalde zaken zelf te regelen. Bijvoorbeeld als u prima in staat bent om uw aanvraag zelf in te dienen, maar de gemeente voor uw plannen een wijziging van het bestemmingsplan en allerlei milieuonderzoeken vraagt. Wij regelen in dat geval graag de dingen die u niet zelf kunt of wilt doen.
 • Het kan ook zijn dat u als ondernemer het bouwdeel van de omgevingsvergunning zelf kunt regelen of  door een bouwbedrijf laat verzorgen, maar het milieudeel van de vergunning niet. Wij kunnen dan in samenwerking met u of uw aannemer het milieudeel of onderdelen daarvan voor u regelen.
 • Als de aanvraag eenmaal is ingediend, volgt er daarna regelmatig contact met de gemeente. Dat kan zijn, omdat de aanvraag niet helemaal compleet is of niet de juiste informatie bevat. Het kan ook voorkomen dat niet iedereen even enthousiast is als u zelf over uw plannen. Als de gemeente geen medewerking aan uw plannen wil verlenen, kunnen wij daar misschien verandering in brengen. Dat kan via overleg met ambtenaren, maar soms is het nodig om een stap verder te gaan en wethouders of raadsleden van uw plannen te overtuigen.
 • U vindt in ons een ervaren en deskundige gesprekspartner met de overheid, die al het mogelijke voor u zal doen om de benodigde vergunning(en) voor u te verkrijgen, op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau. Uw doel is ons doel: er voor zorgen dat u uw plannen kunt uitvoeren.
 • Als uw plannen op weerstand van uw buren of anderen stuiten, kan dit de vergunningverlening in de weg staan. Onze juristen kunnen u in dat geval bij staan en van juridisch advies dienen. Ons doel is om juridische procedures juist te voorkomen. U, maar ook uw buren of anderen, zijn het meest gebaat bij een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Zonder langslepende juridische procedures, die veel tijd en geld kosten. Wij zetten ons daar graag voor in. In sommige gevallen kan dit bereikt worden via mediation. Onze mediator is graag bereid te helpen naar het zoeken van oplossingen. Kan een minnelijke oplossing niet worden gevonden, ook in geval van juridische procedures staan wij u met raad en daad bij.

Kijkt u voor de mogelijkheden van rechtsbijstand onder het product Juridisch Advies.

Pietersma & Spoelstra