pietersma & spoelstra

ruimtelijke ordening en milieuadviseurs

Zoek
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van
9:00 tot 17:00 uur
0512-369900.
info@psrom.nl

Bezoekadres: De Sânnen 28 9289 HK Drogeham

Ruimte zoeken en vinden

Als u plannen heeft en wilt uitvoeren, heeft u in veel gevallen daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt uitbreiden of een woning wilt laten (ver)bouwen. Meestal heeft u dan een vergunning nodig. Bij het aanvragen daarvan komt u in aanraking met een scala aan regels en wetten. Regels in verband met bouwen, milieu, isolatie, brandveiligheid, welstand, e.d. Voor veel mensen een doolhof, waarin je snel de weg kwijt raakt. Wij helpen u graag uw weg te vinden, zodat u uw plannen zo snel mogelijk kunt gaan uitvoeren. Lees meer >>

Vrijwillige aanhaking aan de omgevingsvergunning

In deze blog bespreken wij de relatie tussen de Wnb en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (“Wabo“). De aanvrager van een omgevingsvergunning kan, indien nodig, de Natura 2000-toets en flora- en faunatoets vrijwillig laten aanhaken. Hier bespreken wij hoe een vrijwillige aanhaking in zijn werk gaat.

Lees meer »

Handhaving in de natuurbeschermingswetvergunning

In deze blog gaan we in op de handhavingsinstrumenten van de natuurbeschermingswetvergunning. Bijzonder is dat de wet Natuurbescherming de bestuurlijke boete introduceert bij niet naleving van bepaalde administratieve verplichtingen.

Lees meer »