pietersma & spoelstra

ruimtelijke ordening en milieuadviseurs

Zoek
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van
9:00 tot 17:00 uur
0512-369900.
info@psrom.nl

Bezoekadres: De Sânnen 28 9289 HK Drogeham

Ruimte zoeken en vinden

Als u plannen heeft en wilt uitvoeren, heeft u in veel gevallen daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt uitbreiden of een woning wilt laten (ver)bouwen. Meestal heeft u dan een vergunning nodig. Bij het aanvragen daarvan komt u in aanraking met een scala aan regels en wetten. Regels in verband met bouwen, milieu, isolatie, brandveiligheid, welstand, e.d. Voor veel mensen een doolhof, waarin je snel de weg kwijt raakt. Wij helpen u graag uw weg te vinden, zodat u uw plannen zo snel mogelijk kunt gaan uitvoeren. Lees meer >>

Gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. Hoewel het Rijk een belangrijke rol houdt bij de gebiedsbescherming, zijn de provincies aan zet voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Dit blog gaat in op de taken en bevoegdheden van provincies onder de nieuwe wet.

Lees meer »

Vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden

Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (“Wnb“) voorzien. In dit bericht staat de vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wnb centraal. Hoewel de hoofdregels hetzelfde blijven als nu, zullen wij een aantal wijzigingen in de nieuwe regelgeving onder uw aandacht brengen. Een aantal daarvan waren al praktijk, maar krijgen nu een formele grondslag.

Lees meer »